חקיקה ורגולציה
2021

תיקון מס' 8 לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון

תיקון מס' 7 בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק קבע איסור פרסום גורף על מוצרי טבק ועישון למעט החרגת העיתונות המודפסת. הכנסת ה-24 דנה בהצעת חוק שביקשה לבטל באופן מיידי את ההחרגה. ההצעה הובילה לחילוקי דעות בקרב חברי הכנסת ובסופו של דבר אל תיקון מס' 8, ולפשרה לפיה יאושר מהלך מדורג של שינוי ההחרגה, עד לביטולה המלא ב-2029.

במהלך שלוש השנים הראשונות, החל מה-1.6.2021, הפרסום בעיתונות המודפסת יתאפשר, במגבלות הבאות:

  • בפרסומות לא יוצג מוצר עישון או סוג של מוצר עישון כעדיף על פני סוג מוצר עישון אחר
  • בפרסומות לא יוצגו ברקוד דו-ממדי (קוד QR) או הפניה לאתר אינטרנט
  • בפרסומות לא יוצג מוצר עישון, אלא בתמונה, באיור או בציור של האריזה האחידה
  • נוסף על כך, עד ל-31.3.2025, שטח מודעות הנגד מטעם משרד הבריאות, המחויבות להופיע בצמידות לפרסומת, יהיה כפול משטח הפרסומת (במקום בגודל זהה עד כה)

החל ממרץ 2025, שטח הפרסומת בעיתונות המודפסת המוקדש לפרסום מוצרי עישון ירד בכל שנה ב-25% ביחס לזה שהוקצה למודעות אלה בשנה הקודמת.