חקיקה ורגולציה
2021

תיקון שילוט איסור מכירה לקטינים בנקודות המכירה (עדכון)

בעקבות תיקון מס' 7 לחוק איסור פרסומת, והוספת הסיגריות האלקטרוניות לרשימת מוצרי העישון האסורים למכירה לקטינים, עודכן נוסח השילוט לנקודות המכירה, במסגרת תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה) (תיקון), התשפ"א-2021.