חקיקה ורגולציה
2005

תקנות איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (צורת הצגה של הודעה)

תקנות איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (צורת הצגתה של הודעה), תשס"ה-2005 מגדירות את השילוט שמחייב החוק בנקודות המכירה. הן נכתבו ע"י שר הבריאות מתוקף הסמכות שניתנה לו בסעיף 8א'(ג) לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון והן קובעות את מקום הצגת השלט, מידותיו, הצבעים שיופיעו בו, והחומר ממנו יהיה עשוי.