חקיקה ורגולציה
2018

צעדים להגברת השקיפות בעבודת הממשל מול גורמי תעשיית הטבק והניקוטין

בעקבות כניסת מוצרי עישון חדשים לשוק הישראלי כדוגמת סיגריית IQOS והסיגריה האלקטרונית מסוג JUUL, החלו מגעים שונים בין חברות הטבק לגורמי ממשל בנושא הכללים שיחולו על מוצרים אלה בישראל. כתגובה עלתה הדרישה ארגוני חברה אזרחית והתקשורת הישראלית  ליישם את סעיף 5.3 באמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC) עליה חתומה ישראל. סעיף זה באמנה קורא להגן על מדיניות בריאות הציבור מפני אינטרסים כלכליים ואחרים של תעשיית הטבק.

כתוצאה הממשלה עשתה שני צעדים להגברת השקיפות: 

  1. החל מדו"ח שר הבריאות לשנת 2016 (בגרסתו המתוקנת שפורסמה ב-2018) ובכל הדוחות השנתיים שלאחריו נכלל פרק חדש שעסק בדיווח ושקיפות בכל הנוגע לפעילות נציגי משרד הבריאות מול חברות הטבק והעישון
  2. במהלך 2019 משרד האוצר פרסם הנחיות לעובדי המשרד בנוגע לפגישות עם נציגי חברות טבק והצורך בשקיפות ובקבלת אישור מראש לקיומן