חקיקה ורגולציה
2015

דוח ארגון הבריאות העולמי (WHO) בנושא מגמות בצריכת טבק

דוח ארגון הבריאות העולמי (WHO) בנושא מגמות בצריכת טבק הינו דוח תקופתי של ארגון הבריאות העולמי בנושא מגמות בצריכת טבק המסתמך על נתונים שמגיעים ממדינות החתומות על האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC). הדוח מסכם את המגמות האחרונות הנוגעות לשכיחות השימוש בטבק כמו גם צופה מגמות עתידיות ברמה גלובלית, אזורית ומדינית.

הדוח נועד לתרום לניטור של יעד 3a בתוכנית האו"ם SDG's – 2030 לפיתוח בר קיימא. יעד הקורא לחיזוק יישום האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC) בכל המדינות החתומות עליה.
ממשלות, קובעי מדיניות ורגולטורים נעזרים בדוח על מנת לפתח אמצעים מתאימים ואפקטיבים לפיקוח על הטבק.