חקיקה ורגולציה
2019

מדד התערבות תעשיית הטבק והניקוטין בפעילות הממשל

מדד התערבות תעשיית הטבק והניקוטין בממשל פותח על ידי המרכז הגלובלי לממשל תקין בבקרת טבק (GGTC)  ב-2017 במטרה לבחון ולדרג את מעורבות התעשייה במדינות שונות ואת השפעתה על הממשל ומדיניות המאבק שלו בעישון. 
המדד מבוסס על מידע זמין לציבור בנוגע לאופן בו ממשלות מגיבות להתערבות תעשיית הטבק ומגנות על מדיניות בריאות הציבור שלהן מפני אינטרסים מסחריים ואינטרסים של תעשיית הטבק, כנדרש על פי האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC).
המדינות המופיעות בדוח מדורגות לפי תשובות לשאלון שפותח על בסיס ההנחיות ליישום סעיף 5.3 של האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC). השאלון ניתן לארגוני חברה אזרחית בכל מדינה והוא מכיל 20 שאלות המכסות 7 מדדים. ככל שהניקוד נמוך יותר, כך רמת ההפרעות הכוללת נמוכה יותר, מה שמבשר טובות למדינה.

שבעת המדדים

  1. רמת השתתפות בפיתוח מדיניות
  2. פעילויות בתחום האחריות החברתית-תאגידית
  3. מתן יתרונות לתעשיית הטבק והניקוטין
  4. אינטראקציה לא-נחוצה בין הממשלה לתעשייה
  5. מידת שקיפות
  6. מניעת ניגוד עניינים
  7. אמצעים המונעים השפעת תעשייה

נכון להיום מפורסם דו"ח בינלאומי חדש כל שנתיים. מעבר לדו"ח הכללי ישנם גם דוחות פרטניים על כל מדינה, כולל דו"ח שנתי על ישראל (החל מ-2020).