חקיקה ורגולציה
2008

אסטרטגיות MPOWER

בהתאם לכתוב באמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC) של ארגון הבריאות העולמי (WHO) הציג הארגון את ה-MPOWER – חבילת אסטרטגיות מדיניות שנועדו לסייע ביישום התערבויות חסכוניות ואפקטיביות לצמצום הביקוש לטבק ברמת המדינה.

ששת אסטרטגיות ה-MPOWER

 1. Monitoring tobacco use
  פיקוח על השימוש בטבק ומניעתו
  איסוף נתונים מתמשך ומתמיד ברמה הארצית והעולמית הינו כלי הכרחי ליישום, הערכה ושיפור של מדיניות אפקטיבית למניעת העישון. לשם כך יש לעודד את השימוש בסטנדרטים אחידים ובפרוטוקולים מדעיים מבוססי ראיות לניטור שימוש בטבק בקרב מבוגרים ומתבגרים כאחד ולפעול על פי הממצאים.
 2. Protecting people from tobacco smoke
  הגנה על בני אדם מפני חשיפה פאסיבית לעשן טבק
  אין רמה בטוחה של חשיפה לעישון פסיבי. רק קידום חקיקה מקיפה נגד עישון בכל המרחב הציבורי תגן באמת על אנשים מפני נזקי העישון הפאסיבי וכבר הוכיחה את עצמה פופולרית מאוד במקומות בהן היא קיימת.
 3. Offer help to quit tobacco use
  עזרה בגמילה מעישון
  הנתונים מראים כי רוב המעשנים המודעים לסכנות העישון רוצים להפסיק. ייעוץ ותרופות יכולים להכפיל את הסיכוי של מעשן להצליח להפסיק. אולם נכון לעכשיו, רק 23 מדינות (32% מאוכלוסיית העולם) מספקות שירותי גמילה מקיפים עם כיסוי מלא או חלקי של עלות הגמילה, עלות מלא או חלקי כדי לסייע למעשנים להיגמל. לפיכך מדינות החתומות על האמנה צריכות לתעל את רווחי מיסוי הטבק לתחום הגמילה ומערכות הבריאות שלהן נדרשות ליישם תכניות גמילה נגישות הכוללות קווי תמיכה טלפוניים ומתן תרופות רלוונטיות בעלות נמוכה.
 4. Warning about the dangers of tobacco
  אזהרה מפני נזקי העישון

  למרות עדויות מכריעות לסכנות בצריכת הטבק, מעטים מהמעשנים מבינים את היקף הנזק שהוא גורם ונוטים להמעיט בסיכונים לעצמם ולאחרים. פרסום בתשלום ופנייה לתקשורת החדשותית הן דרכים יעילות להפצת מידע על הסיכונים אך מעבר להן יש גם את אריזות מוצרי הטבק. האריזות מגיעות לכל המעשנים ואינן עולות דבר לממשלה. ברוב המדינות אריזות מוצרי טבק מספקות מידע מועט בנוגע לסכנות או כלל לא. למעשה חברות הטבק משתמשות באריזות ובטכניקות פרסום אחרות כדי לגרום למוצרי הטבק להיראות אטרקטיביים, תוך הסחת דעת הצרכנים מהמציאות הקשה של האופן בו הטבק הורס את להם את הבריאות. כפי שנקבע בהנחיות לסעיף 11 של האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC) יש לפרסם את האזהרות בדבר נזקי העישון הן בחזית והן בחלק האחורי של האריזה. הן צריכות להיות גדולות, ברורות ולתאר מחלות ספציפיות הנגרמות על ידי טבק. שימוש בתמונות גרפיות המדגימות את הנזק של שימוש בטבק יכול להיות יעיל במיוחד בשכנוע משתמשים להפסיק.
 5. Enforcing tobacco advertising, promotion & sponsorship bans
  אכיפת איסורים על פרסום, קידום ומתן חסות לעישון

  מדי שנה, תעשיית הטבק מוציאה עשרות מיליארדי דולרים לשיווק מוצריה. באמצעות צורות מתוחכמות וסמויות של פרסום עם תוצאות הרסניות לבריאות הציבור. איסור מוחלט על פרסום ישיר ועקיף (בכל צורותיו) כפי שנקבע בהנחיות לסעיף 13 של האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC) יכול להפחית באופן משמעותי את צריכת הטבק ולהגן על אנשים מפני טקטיקות שיווק בתעשייה. האיסורים חייבים להיות מלאים ולחול על כל קטגוריות הפרסום והשיווק. אחרת, תעשיית הטבק תפנה משאבים לערוציפרסום ושיווק שאינם מוסדרים, כפי שעשתה עד כה.
 6. Raising taxes on tobacco
  העלאת מיסים על טבק

  מחקרים מראים כי העלאה משמעותית של המיסוי וכפועל יוצא העלאה של מחירי הטבק, היא האמצעי היעיל והחסכוני ביותר להפחתת השימוש בטבק ולכן הוא מודגש במיוחד בסעיף 6 של האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC). כאשר מחיר הטבק עולה, יש פחות סבירות שאנשים ישתמשו בו ויותר סבירות למנוע כניסת ילדים ובני נוער למעגל העישון. לשם כך יש להשוות את המיסוי על מוצרי טבק זולים לזה החל על מוצרים יוקרתיים ולהגדיל את המיסוי באופן שוטף, נוכח אינפלציה וכוח קנייה צרכני.

ארגון הבריאות העולמי (WHO) מפרסם אחת לשנתיים דוח גלובאלי הבוחן את רמת היישום של האמנה הבינלאומית (FCTC), באמצעות מדדי ה-MPOWER. כל דוח כולל בנוסף זרקור מורחב לאחד מהמדדים.  

דוח לשנת 2023, כולל פרק מורחב בנושא עישון פאסיבי    
דוח לשנת 2021, כולל פרק מורחב בנושא סיגריות אלקטרוניות
מחקר גלובלי על יישום צעדי MPOWER ומידת השפעתם על שיעורי העישון