דוחות ופרסומים

חלק גדול מפעילות המיזם למיגור העישון מופנה להקמתו וטיפוחו של גוף מידע אמין, עדכני ומקיף בכל הנוגע לעישון במדינת ישראל.  

עבורנו איסוף נתונים מוקפד ומתמשך הינו כלי הכרחי וחיוני למאבק אפקטיבי בתופעת העישון. אנו שמחים וגאים לחלוק את הממצאים שלנו באופן פומבי ומלא מתוך שאיפה לשפוך כמה שיותר אור על הנושא, לקדם את המאבק ולשים סוף לעישון

reports filter
מדד התערבות תעשיית הטבק והניקוטין 2023 - המיזם למיגור העישון_תמונה ראשית
דוח זה בוחן את מעורבותה ודרכי השפעתה של תעשיית הטבק והניקוטין על הממשל הישראלי ומדיניות המאבק בעישון בישראל בשנים 2022 ועד מרץ 2023
מדד התערבות תעשיית הטבק והניקוטין 2021 - המיזם למיגור העישון_תמונה ראשית
דוח זה בוחן את מעורבותה ודרכי השפעתה של תעשיית הטבק והניקוטין על הממשל הישראלי ומדיניות המאבק בעישון בישראל בשנים 2020 ועד מרץ 2021
מדד התערבות תעשיית הטבק והניקוטין 2020 - המיזם למיגור העישון_תמונה ראשית
דוח זה בוחן את מעורבותה ודרכי השפעתה של תעשיית הטבק והניקוטין על הממשל הישראלי ומדיניות המאבק בעישון בישראל בשנים 2017 עד מרץ 2020
עישון בישראל 2023 - מאפייני העישון בקרב בני נוער, צעירים ומבוגרים - המיזם למיגור העישון_תמונה ראשית
בחינת התנסות, שימוש ותפיסות של בני נוער, צעירים ומבוגרים ביחס לעישון ומוצרי עישון שונים
עישון בישראל 2022 - מאפייני העישון בקרב בני נוער, צעירים ומבוגרים - המיזם למיגור העישון_תמונה ראשית
בחינת התנסות, שימוש ותפיסות של בני נוער, צעירים ומבוגרים ביחס לעישון ומוצרי עישון שונים
לאתר2
תקציר מנהלים בערבית לדוח נאס הבוחן את מאפייני העישון בקרב ילדים ובני נוער בחברה הערבית בישראל