תופעת העישון בקרב בני נוער בישראל

יותר מוצרים, יותר מעשנים, יותר רגולציה

בפתח העשור השלישי של המאה ה-21, העולם פרוש לרגלינו, נגיש יותר מאי פעם ומתאפיין בגבולות פרוצים, לעתים לטוב, לעתים לרע. הדבר אינו פוסח על עולם העישון. מסקרי מעקב שנתיים שנערכו על ידי המיזם למיגור מ-2019 עד 2022 בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל, עולים נתונים מדאיגים מאוד ביחס לתופעת העישון בקרב בני נוער וצעירים (לנתונים אודות החברה הערבית על פי סקר מקיף שנערך ב-2022, לחצו כאן).

חלון הזדמנויות מסוכן

גילי 13-24 הם חלון הכניסה העיקרי אל עולם העישון, כאשר ב״עישון״ הכוונה היא לכלל המוצרים מבוססי הטבק והניקוטין הנצרכים בעישון, באידוי, בהרחה או בלעיסה, כמו גם עישון של צמחים אחרים, למשל אקליפטוס. בשנים האחרונות חלה עלייה בשיעורי העישון בקרב צעירים בטווח גילים זה. בעוד שב-2018 עמד שיעור העישון בקרב בני ה-15-17 על 12.4%, ב-2022 האמיר השיעור לכדי 24.8%, כלומר כרבע מבני הנוער באוכלוסייה היהודית בישראל.

כל האמצעים כשרים

ישנם שלושה מדדים עיקריים שעל פיהם אנו בוחנים את מגמות העישון בקרב בני נוער וצעירים: מדד ההתנסות הראשונית, כלומר מהו מוצר העישון הראשון בו התנסה בן הנוער; מדד ההתנסות, כלומר באילו מוצרים מבין מגוון מוצרי הטבק והעישון התנסה; ומדד העישון במהלך החודש האחרון, הבוחן את תדירות העישון (יומית, שבועית או לעתים רחוקות יותר). במדד ההתנסות הראשונית, אם כן, לרוב הכניסה לעולם העישון בקרב בני ה-15-17 תיעשה באמצעות סיגריה (34.8%). הסיגריה האלקטרונית ממוקמת במקום השני כהתנסות ראשונה (33.1%) ושלישית היא הנרגילה (24.1%), כאשר היפוך המקומות בין הנרגילה והסיגריה האלקטרונית התרחש לראשונה ב-2020.

אם כן, הסיגריה האלקטרונית, שהוגדרה על ידי חברות הטבק והניקוטין כ"מוצר עישון חלופי לבגירים", מהווה את מוצר הכניסה לעולם העישון עבור כל נער/ה שלישי/ת מקרב הנוער המעשן.

הטבק לגלגול, לעומת זאת, איבד מכוחו משמעותית, בשל השוואת המס על הטבק לגלגול לזה המוטל על סיגריות, שנכנסה לתוקפה בפברואר 2019, ובקרב בני ה-15-17 כבר אינו מהווה כל פונקציה כמוצר התנסות ראשון. הנרגילה נחלשה אף היא כמוצר התנסות ראשוני, והסיגריה איבדה מעט מכוחה לעומת עלייה משמעותית בשימוש בסיגריה האלקטרונית.

כניסתה של הסיגריה האלקטרונית אל הזירה הולידה תופעה מסוכנת: מוצר קל לשימוש ובעיצוב חדשני, המוצג כ״גאדג׳ט בטעמים״, ובכך מסווה את הסכנות הבריאותיות הגלומות בו כמוצר עישון ויוצר לגיטימציה שלו בקרב הנוער. חברות הטבק והניקוטין מצדן מפרסמות את הסיגריה האלקטרונית כמוצר מסוכן פחות (לטענתן), בשל העדר מחקרים ארוכי טווח על היקף הנזקים הבריאותיים שלו, ובכך מכניסות את המעשנים החדשים אל תוך עולם העישון תוך ״נרמול״ שלו. 

בשאלת ההתנסות הכללית, כלומר במדד ההתנסות הבוחן באילו מוצרים מעשן התנסה בכלל (להבדיל מהתנסות ראשונית), נמצא כי בני ובנות ה-15-17 המתנסים בעישון מתרכזים ב-4 מוצרים עיקריים, כאשר ב-2022 ההפכה הסיגריה האלקטרונית למוצר המוביל בקרבם (32.5%). אחריה נמצאים הסיגריות (23.8%), הנרגילה (19.3%) והטבק לגלגול (12.6%).

נגעת נסעת

בקרב בני הנוער בגילים 15-17 שנלכדו בעולם העישון ומעשנים על בסיס יומי, שבועי או לעתים רחוקות, ב-2022 מובילה הסיגריה האלקטרונית עם 13.6% בקרב האוכלוסייה היהודית, ואחריה הסיגריה עם 10.0%.

בסקר שבוצע ב-2020 עלה שהסיבה המובילה בקרב קבוצת הגיל להתנסות בסיגריה האלקטרונית היא חברתית, כאשר 58.9% ציינו כי הסיבה העיקרית לבחירה זו היא שראו חבר או קרוב משפחה משתמש במוצר.

יותר מ-40% מבני ה-15-17 רוכשים מוצרי עישון בעצמם, למרות החוק האוסר על מכירת מוצרי עישון לקטינים, ושיעור דומה של בני נוער רוכשים אותם באמצעות ״רכישה חברתית״, משמע באמצעות חבר או אדם מעשן. 42% רוכשים אותם בפיצוצייה או במכולת.

האור בקצה הרגולציה

  • בפברואר 2019 נכנס לתוקף צו מיסוי המשווה את המס על הטבק לגלגול למס המוטל על סיגריות.
  • במרץ 2019 חל איסור פרסום גורף, למעט החרגת העיתונות המודפסת, במסגרת יישום חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון. ב-2022 בוטלה גם החרגה זו, שתכנס לתוקף בהדרגה, עד לאיסור מוחלט ב-2029.
  • בינואר 2020 נכנסו לתוקף חובת אזהרות מוגדלות על חפיסות מוצרי טבק ועישון, חובת חפיסות אחידות לכלל מוצרי העישון, איסור הצגת מוצרי עישון בחנויות וחיוב חנות הדיוטי פרי למכור רק מוצרי עישון העומדים ברגולציה הישראלית.
  • בינואר 2022 נכנס לתוקף צו מיסוי על סיגריות אלקטרוניות חד ורב-פעמיות, כולל על נוזלי מילוי עם וללא ניקוטין.

בעוד שהצעדים הרגולטוריים הביאו להתחלה של מגמות ירידה בשיעורי העישון ועלייה בהפסקות העישון בקרב בוגרים, כאשר מדובר בתקופת הנעורים, מנגד, תהיה זו טעות לבחון את הצלחת הצעדים הרגולטוריים במדדים של שיעורי עישון או הפסקתו, שכן זהו פרק הזמן בו מתרחשת כניסה לעולם העישון, ולכן כאן מדד האפקטיביות ייבחן על פי מגמות של ירידה בשיעורי החשיפה וההתנסות הראשונית במוצרי טבק וניקוטין.

למרות שהוחלו צעדים אפקטיביים למניעת חשיפה והתנסות של בני נוער במוצרי עישון, בהם כניסתו לתוקף של איסור פרסום של מוצרי טבק ועישון (למעט החרגת העיתונות המודפסת, שביטולה ייושם לאורך מספר שנים), חיוב חפיסות אחידות לכלל מוצרי העישון ואיסור הצגת המוצרים בחנויות, למרבה הצער אכיפה רופפת הביאה, למשל, לכך שפרסומים מטעם חברות למוצרי עישון ממשיכים להופיע באופן נרחב.

בפתח העשור השלישי של המאה ה-21, הנוער מעשן יותר ואף צורך יותר סוגים של מוצרי טבק ועישון. ואולם, ככל שתמנע ממתבגרים כניסה אל תוך עולם העישון לפני גיל 24, כן יפחת באופן דרסטי הסיכוי שיילכדו בתוכו.

לנתונים המלאים לחצו כאן.

המיזם-למיגור-העישון-תופעת-העישון-בקרב-בני-נוער-בישראל

 

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך